Over mij

Mijn werk is voor mij een zoektocht naar stilte, een parallelle wereld ver van de chaos om mij heen en de chaos in mijn hoofd. Met enkel papier en licht schep ik werelden van schaduwen en weerkaatsing; een serene ruimte waarin ik de toeschouwer uitnodig om tot rust te komen.

My work is a search for silence, an answer to the chaos in my head and the chaos of this world. using nothing but paper and light i build worlds of shadows and reflections.  A serene space in which i invite the viewer to find peace.

Menso van Reij